Genreal Contractor License #: 06-3038  Roofing License Unlimited #: 104.013436(847) 663 8810

Complaints free
 
Check our reviews

Polski Adwokat Chicago

Elegancki garnitur, skórzana aktówka i nienaganne zachowanie - z tym przeważnie większość z nas kojarzy adwokatów w Chicago. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że za całą tą fasadą kryje się główne zadanie, którym jest udzielanie fachowej pomocy z zakresu wszystkich gałęzi prawa. Prawo to niezaprzeczalnie bardzo szeroka dziedzina. Rozwijane przez wiele wieków rozrosło się do złożonego systemu, dlatego wśród prawników wykształciły się nawet pewnego rodzaju specjalizacje pozwalające na doskonalenie wiedzy dotyczącej ściśle wybranych zagadnień. Doszukując się dalszych podziałów, nierzadko adwokaci zajmują się jedynie obsługą osób prawnych lub fizycznych. Pracować prawnik może w zespole, jak i prowadzić własną kancelarię - popyt na usługi adwokackie z pewnością nie maleje, dlatego tych nieustannie przybywa. Rzekome zapracowanie adwokatów można łatwo poddać w wątpliwość, stąd już spieszymy z wyjaśnieniami! Zacznijmy od obsługi podmiotów prawnych - to głównie sprawy z zakresu prawa handlowego, administracyjnego i gospodarczego. Podstawową napotykaną trudnością, z którą klienci zgłaszają się do adwokata jest zazwyczaj konstruowanie umów. Niezależnie od tego, czego dotyczyć ma umowa, muszą zostać w niej zawarte określone kwestie - ich brak może być dla każdej ze stron dosłownie opłakany w skutkach. Na przykładzie chociażby umowy transportowej, możemy nie zdawać sobie sprawy, że powinna ona zawierać szczegółowy zakres usług, kwestie ewentualnych szkód następczych, klauzulę dotyczącą bezpieczeństwa towarów, zapis o ograniczeniu odpowiedzialności, określenie metod rozliczeń i płatności… Wymieniać można by długo, morał z tego jednak taki, że decydując się na stworzenie umowy na własną rękę, nierzadko możemy narobić sobie wiele kłopotów możliwych do rozwiązania tylko przez doświadczonego prawnika. Czy więc nie lepiej od razu zdać się na jego wiedzę i w ten sposób zaoszczędzić swój czas i nerwy? Kolejnymi z powinności adwokata w zakresie obsługi podmiotów prawnych jest doradzanie w sprawach podatkowych i pomoc w rozwiązywaniu spółek. Koniec końców, wszystko to sprowadza się do bieżącej obsługi prawnej klienta.polski-adwokat-chicago

Co z obsługą osób fizycznych? Tutaj z kolei polscy adwokaci w Chicago mają do czynienia głównie z zagadnieniami z obszaru prawa karnego, cywilnego i oczywiście rodzinnego. Zasadą jest, że na mocy wystawionego przez klienta pełnomocnictwa, adwokat reprezentuje klienta w sądzie podczas procesu. Czego ten może dotyczyć? Lista jest długa i ciężko byłoby zawrzeć tu wszystkie problemy, z którymi ludzie zgłaszają się do kancelarii, postarajmy się jednak przybliżyć te najbardziej powszechne z nich. Po pierwsze, sprawy rozwodowe. Liczba rozwodów nieustannie rośnie, część z nich to rzeczywiście procesy polubowne i kończące się dosyć sprawnie, jednak zdecydowana większość to te, gdzie małżonkom ciężko znaleźć jakąkolwiek nić porozumienia. Zadaniem profesjonalnego adwokata jest tu nie tylko dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności i reprezentacja w sądzie, ale również chłodne spojrzenie na sprawę i bycie swojego rodzaju rozjemcą w momentach, gdy emocje najzwyczajniej w świecie biorą nad nami górę. Kiedy w trakcie rozwodu dochodzą kwestie podziału zgromadzonego majątku i opieki nad małoletnimi dziećmi, pewne staje się, że pomoc adwokata jest wprost nieodzowna. Rozwód niewątpliwie może być długotrwały i bardzo kosztowny. Żadne prawo nie stawowi co prawda, że do jego uzyskania pomoc adwokata jest niezbędna, jednak warto zastanowić się, jak wiele może przynieść nam korzyści. Kolejny rodzaj spraw to sprawy karne. Ludzie od zawsze wchodzili w konflikty z prawem i, pomimo licznych protestów, przyjętą zasadą jest, że każdemu przysługuje prawo do obrony. Doświadczony adwokat karnista udziela klientowi pomocy na każdym z etapów, tj. zatrzymania i tymczasowego aresztowania, postępowania przygotowawczego (śledztwa i dochodzenia), jak i postępowania sądowego wszystkich instancji.

Warto też pochylić się nad sprawami dotyczącymi odszkodowań i wypadków w pracy, których liczba rośnie z roku na rok. Każdemu pracownikowi, który uległ wypadkowi na skutek niedopatrzeń swojego pracodawcy należy się odpowiedniej wysokości roszczenie. Kwota ta z reguły przeznaczona zostaje na pokrycie kosztownego leczenia i rehabilitacji, które są niezbędne do powrotu do stanu pełnego zdrowia. Co jednak w momencie, gdy praktyka rozmija się z założeniem, a nieuczciwy pracodawca za nic ma stanowione przepisy? To zdecydowanie moment na wkroczenie do akcji doświadczonego adwokata w Chicago. Podczas, gdy poszkodowany będzie poddawał się rekonwalescencji, jego interesy będą zaopiekowane przez fachowca, całość po to, by sprawiedliwości stało się zadość. Istotną część pracy adwokata stanowią kontakty z ludźmi - z jednej strony to oczywiście klienci, z drugiej współpracownicy i osoby z instytucji, z którymi pracuje kancelaria. Rozważając zasięgnięcie porady prawnej, nie musimy obawiać się, że ciężko będzie nam wyjaśnić, z czym przychodzimy lub też że nie spotkamy się z odpowiednim zrozumieniem. Prawnicy odznaczają się wybitną umiejętnością słuchania, stąd nasze obawy zazwyczaj okazują się zbędne. Jeśli tylko przyjdzie nam na myśl, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której konieczna jest dokładna znajomość prawa, warto skonsultować się z doświadczoną kancelarią. Profesjonalna pomoc prawna to swojego rodzaju inwestycja w przyszłość, dlatego nie warto się tu wahać ani minuty dłużej.